Wednesday, June 20, 2007

શૂન્ય પાલનપુરી

મોતની તાકાત શી મારી શકે?
જિંદગી તારો ઈશારો જોઈએ
જેટલે ઊંચે જવું હો માનવી
તેટલા ઉન્નત વિચારો જોઈએ

- શૂન્ય પાલનપુરી


sometimes just a thought is enought to make your day!!

1 comment:

Payal said...

nice thought!!