Friday, May 18, 2007

તરાપો ખરાબે ચડે

તરાપો ખરાબે ચડે એ ય સાચું,
છતાં યે ન દરિયો જડે એ ય સાચું.

જો મળીએ તો મળવું બની જાય બોજો,
અને સૌને મળવું પડે એ ય સાચું.

નથી કાચ હોતા કદી લાગણીશીલ,
છતાં પણ અરીસા રડે એ ય સાચું.

કદી આવે ઠોકર મદદગાર થઇને,
નડે તો ચરણ પણ નડે એ ય સાચું.

છું પથ્થર વિશે કોતરાયેલું પંખી ને,
પાંખો સતત ફડફડે એ ય સાચું.

- રમેશ પારેખ

2 comments:

Anonymous said...

nice 1 bro!

-jiga

Anonymous said...

"તરાપો ખરાબે ચડે" shows the reality of life...bahu sachu lakhyu che ramesh parekh e..aemni kavitao na kahine pan ghanu kahi jay che ...he is one of my favourite poet..good job arpit :)

-Priyanka